Quins temps més extraordinaris que estem vivint!

Gestos per tirar endavant peti qui peti.