Porta4 ara és diu L’Autèntica

Porta 4 ara és diu L'autèntica. Verònica Pallini

L’Autèntica Teatre, antiga sala Porta4, va néixer l’any 2006 com una escola de teatre i en poc temps, l’any 2010, es va estrenar com a sala d’exhibició teatral per poder donar sortida als nous projectes i propostes que estaven naixent fruit del treball amb els alumnes.

Amb la nova programació, a més, s’incentivarà la contractació de les companyies de la ciutat oferint residències artístiques orientades a produir espectacles per aquest públic. L’Autèntica Teatre es vol convertir, no només en un punt de trobada per tal que les companyies puguin investigar i treballar la seva mirada pedagògica, sinó també en la sala on els i les artistes i col·lectius, mancades d’espais, puguin arribar al públic: “Volem generar sinergies entre les companyies que necessiten espais de creació i visibilitat, i la sala posa a disposició la seva trajectòria com aval de qualitat i el propi públic fidel“, comenta Pallini.

(Font: Teatre Barcelona)