El Pere amb els seus flôstics escènics per a l’Estel Petit

En marxa amb la producció de Petit Estel